Wzrost brytyjskich stóp międzybankowych

Wydarzenia, które powinny zostać wypłacane dzisiaj:

nie ma istotnych statystyk makroekonomicznych.

GBPUSD:

W rynku kredytów międzybankowych w Londynie rozprzestrzenianie się rozszerzono między stawkami LIBOR dla funta i dolara, który sygnalizuje kontynuację trendu rosnącego w tej pary walutowej. Jest to dynamika stóp procentowych w nadchodzących miesiącach będzie miał silny wpływ na przebieg obrotu w tej pary walutowej. Którego bank centralny zwiększy interes i szybciej Stawka, tym droższa będzie waluta. Dopóki prowadzimy Bank Anglii, który w tym miesiącu nagle zwiększył stopę dyskontową i obiecał kontynuować ten proces na początku przyszłego roku. Dodatkowe wsparcie dla funta będzie miało rynek ropy, ponieważ aktywa historycznie skorelowały z miodem. Olej Brent w przeddzień zakończył licytowanie na 4-tygodniowym maksimum – inwestorzy kupują umowy naftowe na tle silnej redukcji rezerw węglowodorów w największych gospodarkach na świecie.

Rekomendacja handlowa: Kup 1.3365 / 1,3343 i wybierz zysk 1.3412.

.

close