System handlu Forex "Keltner Skalpowanie Trading System"

 Ten system handlowy jest przeznaczony do skalpowania na wykresach jedno-minutowych. Obrót jest prowadzony tylko na parę EUR/USD. Jednak, Keltner Skalpowanie system może być również używany do generowania znacznie wyższe zyski. Reguły logowania dla obu metod są identyczne. Różnica jest metoda Exit. Sztywne stoploss i take profit są instalowane do Skalpowanie. Jeśli tendencja nadal, połączenie kanału Keltner i 89 Moving Average jest używany. Do rafinacji i filtracji wejść, MACD (5/34/5) histogram, stochastyczny i 445 średnia ruchoma są używaneZasady zakupów:4. Stochastic powinien być powyżej lub około-40Stoploss jest ustawiony 1 punkt poniżej granicy kanału. Lub poniżej 89 średnich ruchomych. W każdym przypadku, przystanek nie może przekraczać 12 punktów. Dla Skalpowanie, takeprofit jest ustawiony w zakresie od 6 do 12 punktów. Należy czekać na przeciwne warunki, aby uzyskać więcej zyskuZasady sprzedaży:4. Stochastic powinien być wyższy lub około 40Średnia ruchoma z okresem 445 jest używana do określenia kierunku ogólnego. Jeśli jest skierowany w kierunku transakcji, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.Pobieranie plików systemowych

close