Spokój przed burzą

Wydarzenia, które powinny zostać wypłacane dzisiaj:

nie ma istotnych statystyk makroekonomicznych.

EURUSD:

Zmniejszenie rozprzestrzeniania się rentowności między niemieckimi i amerykańskimi obligacjami rządowymi ustały, co może powodować niewielką korektę techniczną w tej pary walutowej. Jest to ostry spadek rozprzestrzeniania się rentowności w ostatnich dniach, które stało się spustem dla trendu spadkowego na walutę europejską. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie kluczowe czynniki są nadal obowiązujące i Nie zmieniliśmy niczego – europejską gospodarką jest krok po kroku zbliżającym się do stagflacji, a kapitał banków inwestycyjnych i funduszy jest wysyłany do Stanów Zjednoczonych, ponieważ ostatnie kilka dziesięcioleci dolarów jest uważany za “cichy port”. Na Sylacja autorytatywnego przedstawiciela Fed USA D. Bullard, który powiedział ToV, co musisz pilnie zwiększyć stopy procentowe o 0,5% w nadchodzących miesiącach i agresywnie sprzedawać aktywa z bilansu. Teraz inwestorzy czekają na stawki federalne 0,5 % na spotkaniu 4 maja, ale na dalsze Tempo wzrostu inflacji o 0,5% można również zwiększyć na posiedzeniu 15 czerwca. W ten sposób czekamy na niewielką korektę techniczną, po czym kontynuuje tendencja spadkowa.

Rekomendacja handlowa: mieszkanie 1.0825-1.0925

close