USD/JPY: para walutowa może kontynuować wzrost poprawki

Four -Hour USD/JPY. Para walutowa jest handlowana w bardzo wąskim zakresie między poziomem (1/8) a linią czterech super -trendów. Wczoraj para waluty nie mogła nadal zmniejszać się w kierunku poziomu (0/8). Dzisiaj obserwujemy stopniowy wzrost szeroko zakrojonej presji na linię czterech super -przemian. Dlatego priorytetem krótkoterminowym jest scenariusz ze wzrostem pary walutowej. Decyzje zawodowe: Kup 138,95 Weź zysk 140,63

close