USD/JPY. Możliwe jest odwrócenie i głęboka korekta.

w czasie, gdy dolar jest pewnie wzmocniony w stosunku do głównych europejskich walut, Ian postanowił wejść na kontratak. Okazało się całkiem dobrze. W przeciwieństwie do oczekiwań dotyczących ustanowienia innego maksimum, cena spadła.

Można to uznać za odwrócenie i początek głębokiego korygującego wycofania. Zaleca się sprzedaż w tej sytuacji, aby zaktualizować minimum ustanowione podczas wczorajszego handlu.

Pomysł inwestycji: Sprzedaj 127,50, strata stop 127,80, weź zysk 125,50.

close