Różnicowe stopy procentowe

Wydarzenia, na które należy zwrócić uwagę na dziś:

nie oczekuje się, że ważną statystyką makroekonomiczną.

USDJPY:

, Wskazane jest zmniejszenie cytatów do najbliższych poziomów wsparcia, aby otworzyć pozycje zakupu w obliczaniu kontynuacji trendu w górę. Wiele walut regionu azjatyckiego dewaluje teraz dolara – w walutach Chin, Korei Południowej, Korei Południowej, Korea Południowa, Korea Południowa. Ta sytuacja wskazuje na potężny trend, który szybko się nie rozwija. Tak, i nie ma teraz żadnych powodów, ponieważ Rezerwa Federalna USA zwiększy stopę rachunkowości w grudniu o 0,75%, co będzie wystarczające do odpływu kapitału z rynku azjatyckiego. Różnica w stopach procentowych jest obecnie kluczowym czynnikiem, który określa nastrój na rynku.

Zalecenie handlowe: kup 140,79/140,20 i weź zysk 141,40.

close