Europa zbliża się do kryzysu

Wydarzenia, na które należy zwrócić uwagę na dziś:

18,00 MOSKWA CZAS. USA: Rezerwy ropy.

EURUSD:

Dwa ostatnie dni obserwujemy potężną sprzedaż europejskiej waluty. Przed parytetem z dolara pozostało już 200 punktów. Kto mógł pomyśleć tego lata zeszłego lata, kiedy EBC zgłosił się na temat przyszłych sukcesów? Ale w tym roku sytuacja zmieniła się dramatycznie. Po pierwsze, widzimy silny wzrost inflacji, a spadek stawki euro zwiększa ten proces w Europie. Po drugie, konflikt rosyjsko-bryraiński Ma również silny negatywny wpływ na Unię Europejską. Stany Zjednoczone są dalekie od walczących partii, a proces ten ma na nich niewielki wpływ, a Europa jest związana z dwoma z powyższych państw o ​​bliskich więzi gospodarczej, z których wiele jest teraz naruszonych. W przypadku UE głównym ryzykiem jest stagflacja. Wiele wiodących wskaźników wskazuje na podejście recesji w gospodarce europejskiej, podczas gdy przewoźnicy energii nie robią tego dnia, ale z dnia na godzinę, co doprowadzi do dalszego wzrostu inflacja. W rezultacie Europejczycy otrzymają klasyczną stagflację, której wyjście jest możliwe tylko dzięki trudnej polityce EBC, co z kolei doprowadzi do kryzysu gospodarczego.

Zalecenie handlowe: Sprzedaj 1.0230/1.0260 i weź zysk 1.0170.

close