EUR/USD. Upadek został ponownie przełożony.

Cena kontynuowała targowanie w określonym przedziale cenowym, opóźniając w ten sposób korektę formacyjną. Oprócz tego zachowane są również oczekiwania dotyczące dalszego rozwoju wydarzeń.

, jak już wskazano więcej niż raz, zakłada się, że opracuje kolejną falę w dół. Jest to konieczne do ukończenia tworzenia fali impulsowej III. Następnie oczekuje się wzrostu korekcyjnego fali IV.

Potencjał oczekiwanej redukcji jest wystarczająco interesujący, aby wypróbować ten ruch Uczestniczyć.

Pomysł inwestycji: Sprzedaj 1.0210, strata stop 1,0235, weź zysk 0,9900.

close