EUR/USD: Para walutowa testuje średni poziom oporu (2/8)

Four -Hour EUR/Harmonogram USD. Para walut spodziewała się poziomu (1/8) i kontynuowała wzrost. Kolejnym celem wzrostu jest pośredni poziom oporu 92/8). Jest to poziom średniej siły, ale może mieć silny wpływ na cenę, jeśli fala korekcyjna rozwija się na wykresie, jak w naszym przypadku. Dlatego z poziomu 1,0010 (2/80 można oczekiwać wznowienia ruchu malejącego. Rozwiązanie handlowe: Sprzedaj 1.0010 Weź zysk 1.0010

close