EUR/USD: para walutowa jest ustalona w odsprzedaży

Wczoraj para walutowa kontynuowała w dół i przeszła głęboko do odsprzedaży. Strefa ta charakteryzuje się faktem, że zapewnia wsparcie dla całego obszaru. Dlatego dalszemu przemieszczaniu się w dół towarzyszy liczne rzuty ceny. Jeden z tych odrzutów można teraz zaobserwować w harmonogramie. Celem korekty jest poziom (8/8), który ogranicza cenę ceny z tej strefy. Średniowiecze, niedźwiedzi scenariusz pozostaje priorytetem. Rozwiązanie handlowe: Sprzedaj 1.0270 Weź zysk 1.0185

close